Approaching the Main Wall early season

Location

Wild Iris, Main Wall (map)

Person(s)

Approaching the Main Wall early season